Kontakta oss

Jörgen Sikström, Dorotea kommun, Ordförande, tel 0942-141 62, e-post: jorgen.sikstrom@dorotea.se

Elisabeth Olsson Hedin, Strömsunds kommun, V. ordförande, tel. 0670-163 84,
e-post: elisabeth.olsson.hedin@stromsund.se 

Helene Myrberg, Vilhelmina kommun, Kassör, tel 0940-140 71, e-post: helene.myrberg@vilhelmina.se

Bengt Åkerlind, Sollefteå kommun, tel 0623-685006, e-post: bengt.akerlind@solleftea.se

Sofia Sparrfeldt, Åsele kommun, tel 0941-140 06, e-post: sofia.sparrfeldt@asele.se

 

Ovan nämnda representerar kommuner som, tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, verksamhetsutövare både vad gäller uttag av dricksvatten och utsläpp av avloppsvatten samt som aktör inom turistnäringen. Representerar även den allmänhet som inte anser sig vara företrädda av någon annan i vattenrådet.

 

Hans Book, Jämtlands läns Fiskevattenägareförbund,
e-post: hans.book@telia.com 

Eva Jonsson, LRF tel 0670-33001, e-post: jonssoneva737@gmail.com

Per Backlund, Uniper, e-post: per.backlund@uniper.energy

Tina Hedlund, Vattenregleringsföretagen,
e-post: tina.hedlund@vattenreglering.se 

Tobias Andersson, Skogsbolagen e-post: tobias.andersson.skog@sca.com 

Mathias Blind, Rennäringen, e-post: info@stihken.se

Nils Aron Kristoffersson Kroik, Rennäringen, e-post: nejlakroik@gmail.com

Pieter Fûrst, Naturskyddsföreningen 070-3173070, e-post: vattudalen@gmail.se

Christer Borg, Älvräddarna 0706-847431, e-post: christer.borg@alvraddarna.se