Kontakta oss

Jörgen Sikström, Dorotea kommun, Ordförande, tel 0942-141 62, e-post: jorgen.sikstrom@dorotea.se

Annika Berglund, Strömsunds kommun, V. ordförande, tel. 0670-163 81,
e-post:
annika.berglund@stromsund.se

Helene Myrberg, Vilhelmina kommun, Kassör, tel 0940-140 71, e-post: helene.myrberg@vilhelmina.se

Bengt Åkerlind, Sollefteå kommun, tel 0623-685006, e-post: bengt.akerlind@solleftea.se

Sofia Sparrfeldt, Åsele kommun, tel 0941-140 06, e-post: sofia.sparrfeldt@asele.se

 

Ovan nämnda representerar kommuner som, tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, verksamhetsutövare både vad gäller uttag av dricksvatten och utsläpp av avloppsvatten samt som aktör inom turistnäringen. Representerar även den allmänhet som inte anser sig vara företrädda av någon annan i vattenrådet.

 

Per- Enar Åberg, Jämtlands läns Fiskevattenägareförbund, tel 070-5715145,
e-post: perenar37@gmail.com

Eva Jonsson, LRF tel 0670-33001, e-post: jonssoneva737@gmail.com

Per Backlund, Uniper, e-post: per.backlund@uniper.energy

Daniel Lewandowski, Vattenregleringsföretagen,
e-post: daniel.lewandowski@vattenreglering.se

Maria Johansson, Skogsbolagen e-post: maria.johansson.skog@sca.com

Mathias Blind, Rennäringen, e-post: info@stihken.se

Nils Aron Kristoffersson Kroik, Rennäringen, e-post: nejlakroik@gmail.com

Pieter Fûrst, Naturskyddsföreningen 070-3173070, e-post: vattudalen@gmail.se

Christer Borg, Älvräddarna 0706-847431, e-post: christer.borg@alvraddarna.se