Vattenrådet har tagit initiativ till att inventera Fjällsjöälven och Faxälven i samma anda som tidigare inventeringar i Ångermanälvens huvudfåra. Fjällsjöälvens inventering/rapport blev klar 2018 och Faxälvens inventering/rapport 2020. Dessa finns att ladda ner under läs mer.

Ångermanälvens huvudfåra kommer att uppdateras under 2021.