Ångermanälvsprojektet

Vattenrådet har tagit initiativ till att inventera Fjällsjöälven och Faxälven i samma anda som tidigare inventeringar i Ångermanälvens huvudfåra. För Fjällsjöälven har en rapport tagits fram som finns att ladda ner under läs mer i högra hörnet.  Faxälven kommer att...